Brightmart Cropscience

  1. Nhà
  2. Liên hệ chúng tôi

Thông tin liên hệ

Vincent Wang
Vincent Wang

International Sales and Marketing

Manager

Email:

m.wang@brightmart.com.cn

điện thoại:

0757-83032182

Thông tin liên hệ của công ty

Tên công ty:

Brightmart Cropscience

Địa chỉ:

10 Jihua 5 Road, Financial Square 15F, Chancheng District, Phật Sơn, Quảng Đông, Trung Quốc.

Brightmart Cropscience Co., Ltd
Phòng kinh doanh & tiếp thị
Người liên hệ: Vincent Wang
ĐT: 0086-757-83032182
Mob: 0086-13006780009
Email: m.wang@brightmart.com.cn

gửi tin nhắn

* clear input
* clear input
*
skype Skype
message Thông điệp
go top Hàng đầu
Scan the QR code Close
qr code
qrcode

gửi tin nhắn

* clear input
* clear input
*
Chọn ngôn ngữ